Türkiye’nin kalkınma hedefine uygun olarak Şirketimiz Siirt Organize Sanayi Bölgesinde ilk aşamada 30.000 ton/yıl kapasiteli çinko metal üretim tesisi kurmaya karar vermiştir. Türk-Katar ortaklığı ile kurulacak entegre tesis, ilk fazda yıllık 30 bin ton toplamda ise 90 bin ton külçe çinko üretimi yapacak olup 145 dönüm arazi üzerinde inşa edilmek üzere planlanmıştır.

Türkiye’nin başlıca oksitli çinko maden bölgelerinden birisi olan Hakkari bölgesi başta olmak üzere, Hakkari’den Malatya’ya kadar Güney Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi maden ocaklarından sağlanacak çinko minerali, zenginleştirme ve işleme amacıyla Siirt’e getirilerek entegre tesiste işlenip çinko külçeye dönüşecektir. Buna ilaveten Siirt OSB’de kurulacak bu tesisin kapasite artışı ile birlikte Çinko Sülfat, Çinko Oksit başta olmak üzere yeni nihai ürünler üretmek için entegre tesisler yapılması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra Kurşun, Kadmiyum, Nikel ve Kobalt gibi değerli metallerden oluşan 5.000 ton/yıl konsantre bazında yan ürünler de üretilip Türk Sanayisine arz edilecektir. Dolayısıyla Çinko ve yan ürünlere (Kadmiyum, Nikel ve Kobalt vb.) dayalı nihai ürünlerin entegre olarak üretilip, geliştirilmesi ve pazarlanması ile de Siirt şehrimiz sanayi, buna dayalı ticaret ve lojistik hizmetleri ile yeni bir kimlik kazanmış olacaktır. Bu tesisler sayesinde istihdamın ve katma değerli hizmetlerin gelişiminin bölgedeki iktisadi faaliyetlere benzersiz bir ivme kazandıracağı aşikardır.

Hakkâri ve Siirt’te 1900 kişi direkt, 1100 kişi dolaylı olmak üzere toplamda 3000 kişilik istihdam sağlayacak projenin toplam yatırım büyüklüğü 102 milyon USD tutarındadır. Tesis tam kapasitede yıllık 216 milyon dolar değerinde üretim gerçekleştirerek Türkiye’nin yıllık çinko ithalatını %38 azaltacaktır.

Ayrıca tesisin su ihtiyacı için oluşturulacak 300 bin metrekarelik gölet, bölgenin ekolojisine de önemli katkı sağlayacaktır.